402590 SureSense Mikrochip med temperaturføling. Tryk på varenr. for bestilling.

402583 SureSense Mikrochipaflæser med temperaturaflæsning. Tryk på varenr. for bestilling.

SureSense Mikrochipaflæser med temperatur måling